%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%a5%e0%b8%b9%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%99
กิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีวิสามัญ
สิงหาคม 28, 2017
%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%88%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%b2_02
จิตอาสาช่วยจับจีบผ้าและจัดสถานที่วัดพระบรมธาตุ
ตุลาคม 24, 2017

งานมหกรรมคนอาชีวะตากอาสาลดอุบัติเหตุ

%e0%b8%a1%e0%b8%ab%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%84%e0%b8%99%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%b5%e0%b8%a7%e0%b8%b0%e0%b8%95%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a5

วันนี้ (25 สิงหาคม 2560 ) ทางโรงเรียนไฮเทค-เทคโนโลยีตาก ได้เป็นตัวแทนของสถานศึกษาอาชีวศึกษาจังหวัดตาก เข้าร่วมกิจกรรม งานมหกรรมคนอาชีวะตากอาสาลดอุบัติเหตุ (Tak Safety Riding Hero Festival) โดยมีนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีเปิด และจัดการประกวดวัยรุ่นต้นแบบขับขี่ปลอดภัยมีวินัยจราจร ทั้งนี้นักเรียนโรงเรียนไฮเทค-เทคโนโลยีตาก ได้คว้ารางวัลชนะเลิศมาครองทั้งประเภทชายและหญิง รวมทั้งรางวัลพิเศษจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนนสร้างเสริมสุขภาพ สสส. อีกด้วย เป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่ง