%e0%b8%a1%e0%b8%ab%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%84%e0%b8%99%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%b5%e0%b8%a7%e0%b8%b0%e0%b8%95%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a5
งานมหกรรมคนอาชีวะตากอาสาลดอุบัติเหตุ
สิงหาคม 29, 2017
%e0%b8%96%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%9e%e0%b8%a7%e0%b8%87%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%a2%e0%b8%a1%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b2
ถวายพวงมาลาวันปิยมหาราช
ตุลาคม 24, 2017

จิตอาสาช่วยจับจีบผ้าและจัดสถานที่วัดพระบรมธาตุ

%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%88%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%b2_02

นักเรียนโรงเรียนไฮเทคตาก และนักศึกษาวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ร่วมกันทำจิตอาสา จับจีบผ้ายาว 100 เมตร และช่วยจัดสถานที่ วัดพระบรมธาตุ อำเภอบ้านตาก