%e0%b8%96%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%9e%e0%b8%a7%e0%b8%87%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%a2%e0%b8%a1%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b2
ถวายพวงมาลาวันปิยมหาราช
ตุลาคม 24, 2017
2560_12_18_29
ไฮเทคตากร่วมส่งกำลังใจให้กับตูน-บอดี้สแลมโครงการก้าวคนละก้าว
ธันวาคม 19, 2017

โครงการตากร่วมก้าว

%e0%b8%95%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%a7_02

โรงเรียนให้ไฮเทค-เทคโนโลยีตาก ได้นำนักเรียนและนักดนตรี วงดนตรีของโรงเรียน ไปร่วมโครงการรับบริจาคตากร่วมก้าวที่ริมน้ำปิง จังหวัดตาก