%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b9%87%e0%b8%812561_1
กิจกรรมวันเด็ก 2561
มกราคม 18, 2018
%e0%b8%84%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%95%e0%b8%b3%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%88%e0%b8%95%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b8%a3%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b9%81%e0%b8%94%e0%b8%9934_16
เข้าค่ายลูกเสือ นักศึกษาชั้นปีที่ 1
กุมภาพันธ์ 2, 2018

รับรางวัลครูดีเด่นและผู้บริหารคุณภาพ

%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b92561_09

วันครู 16 มกราคม 2561  ผู้บริหารโรงเรียนไฮเทค-เทคโนโลยี ตากได้เข้ารับรางวัลครูดีเด่นและผู้บริหารคุณภาพ ที่โรงเรียนตากพิทยาคม จังหวัดตาก พร้อมกันนี้คณะครูโรงเรียนไฮเทค-เทคโนโลยี ตากยังได้เข้าร่วมการแข่งขันเปตอง และคว้ารางวัลชนะเลิศของการแข่งขัน