มิถุนายน 12, 2019

โครงการร่วมมือทางวิชาการส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนต่อสายอาชีพ

โรงเรียนไฮเทค-เทคโนโลยีตาก จัดโครงการ ร่วมมือทางวิชาการ ในการส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนต่อสายอาชีพ หลักสูตรเตรียมอาชีวะ […]
พฤษภาคม 30, 2019

ค่ายเสริมสร้างและสานสัมพันธ์ นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562

พฤษภาคม 30, 2019

โครงการค่ายเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม นักศึกษาใหม่

โครงการค่ายเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม นำความรู้ ให้กับนักศึกษาใหม่โรงเรียนไฮเทค-เทคโนโลยีตาก วันที่ 26-27 พฤษภาคม 2562
พฤษภาคม 27, 2019

มอบทุนการศึกษา

โรงเรียนไฮเทค-เทคโนโลยี ตาก ขอแสดงความยินดีกับนายอินทรชิต แซ่ม้า รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งช […]
เมษายน 24, 2019

โครงการสร้างสรรค์พัฒนาโรงเรียนน่าอยู่เพื่อน้อง

วันที่ 22-23 เมษายน 2562 โรงเรียนไฮเทค-เทคโนโลยี ตาก ได้จัดทำโครงการสร้างสรรค์พัฒนาโรงเรียนน่าอยู่ เพื่อน้องโรงเรียนบ้าน […]
กุมภาพันธ์ 18, 2019

พิธีมอบประกาศนียบัตรวิชาชีพระดับ ปวช. ปวส.

พิธีมอบประกาศนียบัตรวิชาชีพระดับ ปวช. ปวส. ประจำปีการศึกษา 2561