กันยายน 10, 2018
%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%ad%e0%b8%b1%e0%b8%84%e0%b8%84%e0%b8%b5%e0%b8%a0%e0%b8%b1%e0%b8%a2_%e0%b9%91%e0%b9%98%e0%b9%90%e0%b9%99%e0%b9%91%e0%b9%90_0004

อบรมอัคคีภัย

กันยายน 10, 2018
%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%84%e0%b8%a5%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%96%e0%b8%b2%e0%b8%9b%e0%b8%99%e0%b8%b2_%e0%b9%91%e0%b9%98%e0%b9%90%e0%b9%99%e0%b9%91

ทำบุญวันคล้ายวันสถาปนา

สิงหาคม 27, 2018
%e0%b8%97%e0%b8%b1%e0%b8%a8%e0%b8%99%e0%b8%a8%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%9b%e0%b8%94%e0%b8%b2%e0%b8%ab%e0%b9%8c%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%a8

ทัศนศึกษางานสัปดาห์วิทยาศาสตร์

สิงหาคม 24, 2018
openhouse_2018_12

Open House 2018 เปิดบ้านต้อนรับสู่งานวิชาการ

สิงหาคม 18, 2018
%e0%b8%aa%e0%b8%96%e0%b8%b2%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%9e%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b8%b5%e0%b9%89%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%87_%e0%b9%91%e0%b9%98%e0%b9%90

โครงการพี่สอนน้อง

ทางโรงเรียนไฮเทคได้จัดทำโครงการพี่สอนน้องร่วมกับวิทยาลัยนอร์ทเทิร์นตาก ในการจัดการส่งครูที่มีความสามารถในสาขาวิชาช่างเทค […]
กรกฎาคม 12, 2018
%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%88%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%82%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%88%e0%b8%b3%e0%b8%9b%e0%b8%b5_22

คลินิกให้คำปรึกษาเด็กและครอบครัวอบอุ่น

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตาก ดำเนินโครงการ “การส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาร่ว […]