สิงหาคม 18, 2018
%e0%b8%aa%e0%b8%96%e0%b8%b2%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%9e%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b8%b5%e0%b9%89%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%87_%e0%b9%91%e0%b9%98%e0%b9%90

โครงการพี่สอนน้อง

ทางโรงเรียนไฮเทคได้จัดทำโครงการพี่สอนน้องร่วมกับวิทยาลัยนอร์ทเทิร์นตาก ในการจัดการส่งครูที่มีความสามารถในสาขาวิชาช่างเทค […]
กรกฎาคม 12, 2018
%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%88%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%82%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%88%e0%b8%b3%e0%b8%9b%e0%b8%b5_22

คลินิกให้คำปรึกษาเด็กและครอบครัวอบอุ่น

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตาก ดำเนินโครงการ “การส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาร่ว […]
กรกฎาคม 12, 2018
%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5%e0%b8%96%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%a2%e0%b9%8c%e0%b8%9b%e0%b8%8f%e0%b8%b4%e0%b8%8d%e0%b8%b2%e0%b8%93%e0%b8%95%e0%b8%99_07

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตน 2561

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนเพื่อเข้าร่วมการเปิดพิธีฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2561
กรกฎาคม 12, 2018
2561_07_11_14

โครงการอาหารกลางวัน

โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อย 11/7/61 ผลการตอบรับจากการจัดโครงการ คณะท่านผู้บริหารและท่านนายอำเภอแม่ระมาด […]
กรกฎาคม 10, 2018
%e0%b8%9e%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%aa%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%87_46

โครงการพี่สอนน้อง

ทางโรงเรียนไฮเทค-เทคโนโลยี ตาก ได้จัดตั้งโครงการพี่สอนน้องให้แก่สถาบันการศึกษาหลายแห่งในจังหวัดตาก
กรกฎาคม 6, 2018
%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%b5%e0%b8%a7%e0%b8%b0%e0%b9%82%e0%b8%8a%e0%b8%a7%e0%b9%8c%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a7_20

โครงการอาชีวะโชว์พราว

โรงเรียนไฮเทค-เทคโนโลยี ตาก เข้าร่วมโครงการอาชีวะโชว์พราว และได้นำนักศึกษาไปโชว์การแสดง “ขอเดินตามรอยเท้าพ่อทุกชาต […]