ตุลาคม 24, 2017
%e0%b8%96%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%9e%e0%b8%a7%e0%b8%87%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%a2%e0%b8%a1%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b2

ถวายพวงมาลาวันปิยมหาราช

ถวายพวงมาลา วันปิยมหาราช ณ […]
ตุลาคม 24, 2017
%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%88%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%b2_02

จิตอาสาช่วยจับจีบผ้าและจัดสถานที่วัดพระบรมธาตุ

นักเรียนโรงเรียนไฮเทคตาก แ […]
สิงหาคม 29, 2017
%e0%b8%a1%e0%b8%ab%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%84%e0%b8%99%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%b5%e0%b8%a7%e0%b8%b0%e0%b8%95%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a5

งานมหกรรมคนอาชีวะตากอาสาลดอุบัติเหตุ

โรงเรียนไฮเทค-เทคโนโลยีตาก ได้เป็นตัวแทนของสถานศึกษาอาชีวศึกษาจังหวัดตาก เข้าร่วมกิจกรรม งานมหกรรมคนอาชีวะตากอาสาลดอุบัติเหตุ (Tak Safety Riding Hero Festival)
สิงหาคม 28, 2017
%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%a5%e0%b8%b9%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%99

กิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีวิสามัญ

สิงหาคม 28, 2017
%e0%b9%84%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b9%89%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%a8%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%94%e0%b8%b4%e0%b9%8c%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%98%e0%b8%b4%e0%b9%8c%e0%b8%82%e0%b8%ad

ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำสถาบันทุกวันศุกร์

สิงหาคม 28, 2017
%e0%b8%84%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%a7%e0%b8%8a%e0%b8%b4%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%93%e0%b8%91%e0%b8%a5%e0%b8%97%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a3

ค่ายวชิรปราการ มณฑลทหารบกที่ 310

พิธีถวายสัตยาธิษฐานและเปิดการฝึก นักศึกษาวิชาทหาร ศูนย์ฝึกค่ายวชิรปราการ มณฑลทหารบกที่ 310