กุมภาพันธ์ 18, 2019

พิธีมอบประกาศนียบัตรวิชาชีพระดับ ปวช. ปวส.

พิธีมอบประกาศนียบัตรวิชาชีพระดับ ปวช. ปวส. ประจำปีการศึกษา 2561
มกราคม 7, 2019

กิจกรรมกีฬาสี ปีการศึกษา 2561

ธันวาคม 24, 2018

แสดงผลงานการจัดอาหารและเครื่องดื่มของนักศึกษา

กิจกรรมแสดงผลงานการจัดอาหารและเครื่องดื่มของนักศึกษาวิทยาลัยไฮเทคเทคโนโลยี ตาก สาขาการโรงแรม
ธันวาคม 24, 2018

Talk Show in Concert รักชาติด้วยหัวใจฯ

โครงการ “Talk Show in Concert รักชาติด้วยหัวใจ ตอบแทนคุณแผ่นดินไทยชั่วนิรันดร์” เพื่อสร้างจิตสำนึกให้เกิดควา […]
ธันวาคม 7, 2018

๕ ธันวาคม วันพ่อแห่งชาติ

ตุลาคม 29, 2018

เหรียญทองชนะเลิศปันจักสีลัต พิษณุโลกเกมส์

ขอแสดงความยินดีกับ นายธเนศ แช่ยั้ง นักศึกษาสาขาวิชาช่างยนต์ ปี 1 โรงเรียนไฮเทค-เทคโนโลยีตาก เป็นตัวแทนเยาวชนจังหวัดตากเข […]