กรกฎาคม 11, 2019

ส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาป้องกันปัญหาการกระทำผิดของเด็กและเยาวชน

โรงเรียนไฮเทค- เทคโนโลยีตากร่วมกับสถานพินิจ จังหวัดตากจัดอบรมโครงการส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาป้องกันปัญหาการกระทำผิดข […]
มิถุนายน 26, 2019

วันต่อต้านยาเสพติดโลก

ตำรวจภูธรจังหวัดตาก ร่วมกับ โรงเรียนไฮเทค-เทคโนโลยีตาก โครงการเยาวชนคน D.A.R.E ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด
มิถุนายน 21, 2019

วันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562

มิถุนายน 18, 2019

แข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์

14 มิถุนายน 2562 โรงเรียนไฮเทคเทคโนโลยีตาก ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดตาก ประจำปีการศึกษ […]
มิถุนายน 12, 2019

โครงการร่วมมือทางวิชาการส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนต่อสายอาชีพ

โรงเรียนไฮเทค-เทคโนโลยีตาก จัดโครงการ ร่วมมือทางวิชาการ ในการส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนต่อสายอาชีพ หลักสูตรเตรียมอาชีวะ […]
พฤษภาคม 30, 2019

ค่ายเสริมสร้างและสานสัมพันธ์ นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562