สิงหาคม 16, 2017

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖o

โรงเรียนไฮเทค-เทคโนโลยีตาก จัดกิจกรรม วันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖o โดยมี นางศิวะพร คงทรัพย์ ผู้แทนสำนักงานกองทุนสนับสนุนก […]