สิงหาคม 17, 2016

ชมรมการโรงแรมทำขนมไทย

นักเรียน-นักศึกษา ปวช. โรงเรียนไฮเทค-เทคโนโลยี ตาก จัดกิจกรรมทำขนมไทยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนหลักสูตร อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว สาขาวิชาการโรงแรม