สิงหาคม 17, 2016

กิจกรรมเดินขบวนเชิญชวนลงประชามติ

นักเรียนโรงเรียนไฮเทคเทคโนโลยี จังหวัดตาก ร่วมกิจกรรมเดินขบวนเชิญชวนประชาชนให้ออกไปใช้สิทธิ์ออกเสียงลงประชามติ รัฐธรรมนูญ 2559