พฤศจิกายน 25, 2016

กิจกรรมลอยกระทง ปีการศึกษา 2559

โรงเรียนไฮเทค-เทคโนโลยี ตาก จัดกิจกรรมลอยกระทงประจำปี 2559