งานตากสินมหาราชานุสรณ์ ประจำปี 2560

งานตากสินมหาราชานุสรณ์ จังหวัดตาก เทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ปีท่องเที่ยววิถีไทย พิธีบวงสรวงดวงวิญญาณสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช การแสดงแสง เสียง เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช การออกร้านนิทรรศการของส่วนราชการต่างๆ การออกร้านของเหล่ากาชาดจังหวัดตาก

wp_postadmin

มกราคม 9, 2017