งานตากสินมหาราชานุสรณ์ ประจำปี 2560

งานตากสินมหาราชานุสรณ์ จังหวัดตาก เทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ปีท่องเที่ยววิถีไทย พิธีบวงสรวงดวงวิญญาณสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช การแสดงแสง เสียง เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช การออกร้านนิทรรศการของส่วนราชการต่างๆ การออกร้านของเหล่ากาชาดจังหวัดตาก

wp_postadmin

มกราคม 9, 2017

การแข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง ปีที่ 19/2559

กิจกรรมการแข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิงเพื่อปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ส่งเสริมทักษะด้านวิศกรรมยานยนต์ และประดิษฐ์คิดค้นยานยนต์ประหยัดพลังงาน ให้กับเยาวชนไทยในระดับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษาทั่วประเทศ

wp_postadmin

ธันวาคม 16, 2016

ชมรมการโรงแรมทำขนมไทย

นักเรียน-นักศึกษา ปวช. โรงเรียนไฮเทค-เทคโนโลยี ตาก จัดกิจกรรมทำขนมไทยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนหลักสูตร อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
สาขาวิชาการโรงแรม

wp_postadmin

สิงหาคม 17, 2016