นักศึกษาฝึกงานกับ sony

นักศึกษาโรงเรียนไฮเทค-เทคโนโลยี ได้เข้ารับการฝึกงานกับบริษัท sony และบริษัทชั้นนำอื่นๆ อีกมากมาย เป็นกิจกรรมช่วงปิดภาคเรียนที่ทางโรงเรียนส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการเรียนรู้นอกห้องเรียน และฝึกประสบการณ์การทำงานในสถานการณ์จริง

สิงหาคม 16, 2016