งานตากสินมหาราชานุสรณ์ ประจำปี 2560

งานตากสินมหาราชานุสรณ์ จังหวัดตาก เทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ปีท่องเที่ยววิถีไทย พิธีบวงสรวงดวงวิญญาณสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช การแสดงแสง เสียง เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช การออกร้านนิทรรศการของส่วนราชการต่างๆ การออกร้านของเหล่ากาชาดจังหวัดตาก

wp_postadmin

มกราคม 9, 2017

ชมรมการโรงแรมทำขนมไทย

นักเรียน-นักศึกษา ปวช. โรงเรียนไฮเทค-เทคโนโลยี ตาก จัดกิจกรรมทำขนมไทยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนหลักสูตร อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
สาขาวิชาการโรงแรม

wp_postadmin

สิงหาคม 17, 2016

นักศึกษาฝึกงานกับ sony

นักศึกษาโรงเรียนไฮเทค-เทคโนโลยี ได้เข้ารับการฝึกงานกับบริษัท sony และบริษัทชั้นนำอื่นๆ อีกมากมาย เป็นกิจกรรมช่วงปิดภาคเรียนที่ทางโรงเรียนส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการเรียนรู้นอกห้องเรียน และฝึกประสบการณ์การทำงานในสถานการณ์จริง

wp_postadmin

สิงหาคม 16, 2016