การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 สถานศึกษาสถาบันในเครือมหาวิทยาลัยปทุมธานี เรื่อง ONENESS FOR SUCCESS

วันที่ 22 ตุลาคม 2565 คณะครูโรงเรียนไฮเทค-เทคโนโลยีตาก เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 สถานศึกษาสถาบันในเครือมหาวิทยาลัยปทุมธานี เรื่อง ONENESS FOR SUCCESS