กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ โรงเรียนไฮเทคเทคโนโลยี ตาก จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปีการศึกษา 2562 นำโดยผู้อำนวยการคณะครูนักเรียนนักศึกษาและร่วมปลูกต้นไม้เพื่อแม่ ยังมีกิจกรรมประกวดเขียนเรียงความประกวดรูปถ่ายคู่กับแม่