ค่ายวชิรปราการ มณฑลทหารบกที่ 310

17 สิงหาคม 2560 พิธีถวายสัตยาธิษฐานและเปิดการฝึก นักศึกษาวิชาทหาร ศูนย์ฝึกค่ายวชิรปราการ มณฑลทหารบกที่ 310 โรงเรียนตากพิทยาคม