งานกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 คณะผู้บริหาร คณะอาจารย์วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น และโรงเรียนไฮเทค เทคโนโลยี ตาก จัดงานประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ โดยได้รับเกียรติจาก นายณัฐวุฒิ ทวีเกื้อกูลกิจ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก มาเป็นประธานในพิธี และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานหลายท่าน