จิตอาสาช่วยจับจีบผ้าและจัดสถานที่วัดพระบรมธาตุ

นักเรียนโรงเรียนไฮเทคตาก และนักศึกษาวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ร่วมกันทำจิตอาสา จับจีบผ้ายาว 100 เมตร และช่วยจัดสถานที่ วัดพระบรมธาตุ อำเภอบ้านตาก