นักกีฬาดีเด่นสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด​ประจำปี​ 2562

ขอแสดงความยินดีกับ นายอินทรชิต แซ่ม้า สาขาช่างยนต์ ปวช.1 โรงเรียนไฮเทค เทคโนโลยี ตาก นักเรียนทุนกีฬาของโรงเรียน และเป็นนักกีฬาเยาวชนปันจักสีลัตจังหวัดตาก​ ที่ได้รางวัลนักกีฬาดีเด่นสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด​ประจำปี​ 2562​ เนื่องในวันกีฬาแห่งชาติ