ปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกงานปีการศึกษา 1/2559

โรงเรียนไฮเทคเทคโนโลยี จังหวัดตาก จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงานประจำปีการศึกษาที่ 1/2559 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกไปฝึกปฎิบัติงานจริงในบริษัทต่างๆ