ประชุม คณะกรรมการดำเนินงานอาชีวศึกษาจังหวัดตาก

ผู้อำนวยการ และ อ.เกียรติภูมิ เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการดำเนินงานอาชีวศึกษาจังหวัดตาก ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2565