ข้ามไปยังทูลบาร์

ประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป 1,000 ดวง

คณะครู นักเรียน โรงเรียนไฮเทค เทคโนโลยี ตาก ร่วมงาน ประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป 1,000 ดวง ของจังหวัดตาก