พิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ โรงเรียนไฮเทค-เทคโนโลยี ตาก

จัดกิจกรรม เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕