พิธีรับหมวกและผ้าพันคอ

ตัวแทนคณะครู , ผกท.และตัวแทน นศท. เข้าพิธีรับหมวก และผ้าพันคอ จิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลกาลที่๑๐.