เข้าทดสอบเพื่อขอใบรับรองติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร

อ.สมมาตร หัวหน้าสาขาไฟฟ้าฯ นำนักเรียน สาขาไฟฟ้ากำลัง เข้าทดสอบเพื่อขอรับใบรับรอง ความสามารถติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร ณ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน จ.ตาก