โครงการจัดอบรมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิชาการสถาบันในเครือ

คณะครู โรงเรียนไฮเทค-เทคโนโลยี ตาก เข้าอบรมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิชาการสถาบันในเครือ วันที่ 10-12 ตุลาคม 2565 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยี ไฮเทค หนองไผ่