โครงการจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์

โครงการจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ทำความสะอาดบริเวณวัดตาลเจ็ดยอดและเก็บขยะริมชายหาด วนอุทยานปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์