โครงการตากร่วมก้าว

โรงเรียนให้ไฮเทค-เทคโนโลยีตาก ได้นำนักเรียนและนักดนตรี วงดนตรีของโรงเรียน ไปร่วมโครงการรับบริจาคตากร่วมก้าวที่ริมน้ำปิง จังหวัดตาก