ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2565

โรงเรียนไฮเทค-เทคโนโลยี ตาก ได้จัดโครงการประชุมผู้ปกครอง ณ อาคารอำนวยการ ชั้น 2 วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2565

โรงเรียนไฮเทค-เทคโนโลยี ตาก ต้องขอขอบคุณ ผู้ปกครองทุกท่าน ที่สละเวลาอันมีค่า เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

ทางโรงเรียนจะทำการดูแลบุตรหลาน ของท่าน ให้ดีที่สุด ขอบคุณที่ไว้ใจโรงเรียนไฮเทค-เทคโนโลยี ตาก ครับ